Udvikling af det specialiserede børne- og ungeområde

Som en del af Slagelses Kommunes samlede udviklingsplan på det specialiserede børne- og ungeområde har KLK set nærmere på, hvordan kommunen kan udvikle det specialiserede børne- og ungeområde. Det skyldes ikke mindst, at afdelingen for børn og unge i de seneste år har haft en forholdsvis høj omsætning af medarbejdere, forsinkelser og bunker i sagsarbejdet, budgetoverskridelser og væsentlige kvalitetsmæssige udfordringer i myndighedsarbejdet.

Vi har derfor bl.a. taget udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvilke mål og succeskriterier kan i de kommende år afdække, om den ressourcemæssige oprustning betaler sig?
  • Hvilke udviklingstræk og forhold skal der særligt følges op på?
  • Hvor er der særligt behov for udvikling og/eller forandring i forhold til den faglige, organisatoriske og styringsmæssige praksis i afdelingen?

I forbindelse med projektet har vi talt med rådgivere og ledere i afdelingen, foretaget praksisbesøg, hvor vi fulgte en rådgiver en hel arbejdsdag, interviewet forældre, unge og samarbejdspartnere samt lavet workshops for at validere indtryk og vurderinger.

Slagelse Kommune har fået en række konkrete anbefalinger, der kan være med til at styrke, konsolidere og udvikle området i Slagelse Kommune. Det handler bl.a. om:

  • Justering af den aktuelle organisering
  • En styrket rolle til skoledagtilbuds-rådgiverne
  • Hvorvidt sundhedsplejen og dagtilbud kan løse opgaver i forhold til helt tidlige indsatser (SEL § 11, stk. 3)
  • At praksis for anvendelse af og registrering i DUBU bør ensrettes og styrkes betydeligt
  • Styrket økonomisk og faglig styring

Kontakt souschef i KLK Peter Bogh, peb@kl.dk / tlf. 2134 4445, hvis du vil vide mere om projektet.