Faglig og økonomisk styring på socialområdet for voksne

Lejre Kommune har de seneste par år været i gang med en omfattende genopretning af indsatsen på det specialiserede voksenområde – bl.a. med fokus på bedre faglig og økonomisk styring. Der er fx tilført ekstra ressourcer til myndighedsarbejdet på området, og der er ansat en ny faglig leder.

I forbindelse med genopretningen har kommunen fået KLK til at afdække faglig praksis og styringspraksis med fokus på myndighedsområdet og tilbud/indsatser, som Lejre Kommune selv har driftsansvaret for.

Vi har bl.a. fundet ud af, at:

  • Lejre Kommune har et højt udgiftsniveau på det specialiserede socialområde sammenlignet med andre kommuner
  • Udgifterne til sociale aktiviteter på området er faldet fra 2015 til 2016
  • Den igangværende genopretning af indsatsen fra 2016 har styrket styringen af området, styrket den faglige kvalitet og sænket udgifterne
  • Der er stadig et potentiale i at forbedre den faglige og økonomiske styring på området.

Vi har bl.a. foretaget praksisbesøg på voksenområdet, hvor vi har fulgt medarbejderne over en hel arbejdsdag. Praksisbesøgene har dækket botilbuddene, støttekontaktpersoner og rådgivere på myndighedsområdet.

Selvom der er en positiv udvikling i den faglige indsats og styringsmæssige praksis i forbindelse med genopretningen på området, er der fortsat et stykke vej, før området er i mål på både det faglige og økonomiske. Udgifterne er fx høje sammenlignet med andre kommuner.

Vi har derfor vurderet, at Lejre Kommune bl.a. har et potentiale i forhold til at:

  • Nedbringe antallet af borgere i botilbud
  • Nedbringe antallet af borgere, der modtager bostøtte i eget hjem og i at målrette støtten til de svageste borgere
  • Revidere kvalitetsstanderne, så de bliver et reelt styringsredskab
  • Styrke praksis på myndighedsområdet yderligere
  • Styrke anvendelsen af data i styringen af området, herunder gennem mere systematisk opsamling og anvendelse af data om antal borgere, priser og forbrug

Kontakt souschef i KLK Peter Bogh, peb@kl.dk / tlf. 2134 4445 eller chefkonsulent Marie Olund, maol@kl.dk / tlf: 2328 7410, hvis du vil vide mere om projektet og resultaterne eller KLK’s ydelser på det specialiserede socialområde.