Bedre udgiftsstyring på det specialiserede voksenområde

Ringsted Kommune har de seneste år haft et stort fokus på at styrke budgetteringen og udgiftsstyringen på det specialiserede voksenområde. Kommunen har derfor bedt KLK om at foretage en audit og gennemgang af i alt 40 enkeltsager for at få et solidt grundlag for bedre styring af området – med særligt fokus på:

  • Legalitet – Overholder sagsbehandling og afgørelser lovgivningen på området?
  • Kvalitetsstandarder – Er afgørelserne i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne på området?
  • Udmøntning og udmåling af indsats – Er afgørelser konsistente og ensartede på tværs af de berørte myndighedspersoner?
  • Alternativer – Er der fagligt velfunderede og mindre indgribende indsatser, der kunne overvejes og vælges i de gennemgåede sager?

Vi har sammen med Ringsted Kommune skabt et bedre overblik i forhold til eventuelle sagsbehandlingsmæssige udfordringer og flaskehalse. Samtidig har vi beskrevet, hvordan lovgivningens balance mellem faglige og økonomiske hensyn konkret udspiller sig i de enkelte sagsforløb.

Ringsted Kommune har på baggrund af projektet fået en række anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling af styring og faglig praksis på det specialiserede område. De handler bl.a. om, at kommunen:

  • På den korte bane realiserer et besparelsespotentiale ved rydde op i de gennemgåede sager
  • Opretter en stilling, som er målrettet dialog og forhandling med leverandørerne
  • Udvikler og etablerer nye organisatoriske strukturer og processer i samarbejdet mellem børnehandicap og voksenområdet
  • Arbejder konkret med målene i borgernes handleplaner med henblik på en mere fokuseret indsats og mulighed for bedre opfølgning på effekten af indsatserne
  • Årligt gennemfører en intern gennemgang af de 10-20 dyreste sager

Kontakt souschef i KLK Peter Bogh, peb@kl.dk / tlf. 2134 4445 eller chefkonsulent Marie Olund, maol@kl.dk / tlf: 2328 7410, hvis du vil vide mere om projektet og de øvrige resultater eller KLK’s ydelser på det specialiserede socialområde.