Indhold

03.09.18 14:00

Gratis rådgivningsforløb skal skabe råderum

Gratis rådgivningsforløb skal skabe råderum
KL og KLK tilbyder i efteråret 2018 kommunerne et gratis individuelt rådgivningsforløb om optimering af løn- og økonomiadministration samt indkøb. Forløbet giver bl.a. den enkelte kommune en konkret plan for, hvordan den kan skabe lokalpolitisk råderum.

Kommunerne har gennem længere tid haft fokus på at hente effektiviseringer inden for administration og indkøb, og flere kommuner har hentet betydelige effektiviseringer på områderne. En række analyser peger imidlertid på, at der fortsat er et potentiale for kommunerne ved at optimere administrationen og købe mere effektivt ind.

En benchmarkanalyse fra KL viser for eksempel, at der er stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at udnytte de digitale muligheder på løn- og bogholderiområdet. Digitaliseringsgraden blandt de mest digitale kommuner er ca. dobbelt så høj som blandt de mindst digitale. Samtidig viser SKI's analyser af 91 kommuners indkøbsdata, at en gennemsnitskommune kan spare 100.000 kr. pr. indkøbsaftale blot ved at øge compliance med 10 pct.

Der er med andre ord fortsat gode muligheder for at optimere driften på områderne, men det kræver en sammenhængende strategi.

KL og KL’s Konsulentvirksomhed har derfor udviklet et gratis og komprimeret rådgivningsforløb for kommuner, der ønsker at optimere løn-, bogholderi- eller indkøbsområdet. Det er op til den enkelte kommune, hvilke af de tre områder som skal indgå i forløbet. Rådgivningsforløbet vil køre i efteråret 2018.

Formålet med rådgivningsforløbet

Rådgivningsforløbet vil bl.a. give hver enkelt kommune en konkret plan for, hvordan den kan omstille og optimere et (eller flere) af områderne løn, bogholderi og indkøb. Udgangspunktet for planen er kommunens nuværende administrative billede, som afdækkes forud for rådgivningsforløbet via benchmarkanalyser.

Kommunerne får altså:

  • Et detaljeret billede af kommunens administrative landskab
  • Viden om kommunens administrative landskab sammenholdt med lignende kommuner
  • En konkret plan for, hvordan kommunen kan omstille de inkluderede områder med henblik på at indhente effektiviseringer
  • Konkrete anbefalinger til effektiviseringstiltag på baggrund af kommunens administrative billede

Rådgivningsforløbets målgruppe

Rådgivningsforløbet henvender sig til chefer og ressourcepersoner på løn-, bogholderi eller indkøbsområdet. Det er væsentligt, at der i rådgivningsforløbet sker en direkte inddragelse af både centrale og decentrale ressourcepersoner (teamledere eller medarbejdere). Inddragelsen sker både i forbindelse med den forudgående dataindsamling og i forbindelse med workshoppen.

Rådgivningsforløbets indhold

Rådgivningsforløbet omfatter tre pakker med hver deres fokusområde. Kommunerne kan frit vælge mellem følgende pakker: 1) optimering af økonomi-og regnskabsadministration, 2) optimering af løn-og personaleadministration samt 3) optimering af økonomi-og regnskabsadministration + indkøb.

Læs mere om rådgivningsforløbet her, eller kontakt Hans Andersen, KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed, tlf: 3370 3458, mail: haan@kl.dk eller Christian Braad, KL’s Konsulentvirksomhed, tlf: 3057 1311, mail: Chsb@KL.dk.

Annonce


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321

Annonce

Annonce