Indhold

13.02.18 10:00

Skal du med til Økonomikonsulentens Årsmøde 2018?

Skal du med til Økonomikonsulentens Årsmøde 2018?
Den 24. og 25. april 2018 samler COK og KLK økonomikonsulenter fra hele landet til årsmøde, hvor vi er klar med aktuelle oplæg og workshops, så du kan hente inspiration til at styrke økonomistyringen i din egen kommune.

Traditionen tro afholder COK og KL Økonomikonsulentens årsmøde den 24. og 25. april 2018, hvor vi stiller skarpt på de nyeste tendenser i kommunernes økonomistyring. 

Formålet med årsmødet er at styrke dine kompetencer og viden om aktuelle kommunaløkonomiske forhold og metoder gennem oplæg, diskussioner og udveksling af erfaringer på tværs. 

Det endelige program for årsmødet er fortsat under udarbejdelse, men vi er dog nu klar med en del af hovedtemaerne for årsmødet:

  • Moderniserings- og effektiviserings-programmet (MEP): Få viden om, hvordan der arbejdes med at understøtte kommunerne i implementeringen af økonomiaftalen og de initiativer, der ligger i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Hør om en kommunes erfaringer med implementeringen af konkrete dele af økonomiaftalen.
  • Effektstyring og -mål: Få indblik i, hvordan effektbaserede styring kan tænkes, og hvilken betydning effektmål har for økonomistyringen.
  • Aktuelle udfordringer for kommunerne: Bliv klogere på de kommende økonomiforhandlinger og hvad der er på spil for kommunerne.

Udover hovedtemaerne er der en række workshops på årsmødet, som tager udgangspunkt i forskellige fagområder. Fx:

  • Kapacitetstilpasning på det specialiserede socialområde: Få viden om, hvordan man kan arbejde med kapacitetsanalyser på handicap- og psykiatriområdet.
  • Styrings- og effektiviseringsprogrammet (SEP): Kom og hør om den nyeste viden fra projektet om nye styringsmodeller på ældreområdet fra styrings- og effektiviseringsprogrammet (SEP).
  • Anlægsstyring og anlægscontrolling: Bliv klogere på den gode styring af jeres anlægsportfølje.
  • Datadrevet styring: Der er et stort fokus på datadrevet styring af økonomi og resultater. Få viden om, hvilke krav det stiller til økonomifunktionen, og hvordan man som økonomikonsulenten bedst understøtte dette arbejde.

Årsmødet bliver afholdt den 24. og 25. april på Comwell Kolding. Læs mere her.

Annonce


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321

Annonce

Annonce