Indhold

29.11.17 07:00

Potentialepakker viser Hedensted Kommune nye veje

Potentialepakker viser Hedensted Kommune nye veje
På KL’s konference ”Når data skaber velfærd” torsdag d. 30 november kan deltagerne bl.a. høre om, hvordan Hedensted Kommune arbejder med potentialepakker, der giver kommunen mulighed for at hente inspiration fra andre kommuner.

I morgen er flere end 400 kommunale chefer, ledere og medarbejdere samlet på KL’s konference ”Når data skaber velfærd” for at diskutere, hvordan vi kan bruge data til at forbedre vores velfærd. Konferencen byder på 11 forskellige oplægsholder, der vil udfordre deltagerne og komme med gode eksempler, som de kan blive inspireret af.

Et af disse eksempler er Hedensted Kommune, hvor politikerne og organisation drøfter potentialepakker i forbindelse med budgetlægningen. Potentialepakker bruges bl.a. til at synliggøre potentielle effektiviseringer med udgangspunkt i benchmarking med andre kommuner på relevante nøgletal.

”Kort sagt handler det om at se, om vi kan vænne os til at tale om det, vi har, fremfor om det, vi mangler. For der er muligheder i at tale om det, vi har, og en af måderne er at bruge potentialepakker. Vi bruger dem konkret ved at kigge på, om nogle kommuner har en anden udvikling end os. Vi går til dem og spørger, hvad de har gjort, og ser så, hvad vi kan lære. På den måde bliver det et landkort, hvor vi kan se, hvad vi skal arbejde med, og hvem vi skal tale med”, forklarer han.

Skal vække nysgerrighed

Ifølge Jesper Thyrring Møller handler konceptet med potentialepakker først og fremmest om at skabe en nysgerrighed og en synlighed i forhold til, hvad andre kommuner bruger på et givet område i forhold til andre kommune. Men han pointerer, at der ikke er tale om et facit.

”Vi skal spørge os selv, hvorfor nogle kommuner bruger mere, eller hvorfor nogle kommuner bruger mindre, end vi gør. Det kan give anledning til at overveje, om vi skal tilbyde noget på en anden måde”, siger Jesper Thyrring Møller.

Det er dog ikke alle, der køber præmissen med potentialepakkerne. Derfor kræver det ifølge Jesper Thyrring Møller også et lille opgør med traditionerne.

”Vi skal se på, hvordan ressourcerne kan strække længere. Det kan godt være, at det er en god løsning for borgeren, selv om vi kommer til at bruge færre penge, men i virkeligheden handler det om at sige, at det er ikke altid, at penge er lig med, hvor godt eller skidt noget er. Det er fx forskelligt, om det er bedst for en ældre borger at have relationer i lokalsamfundet og spise sammen med dem, eller om det er bedst at spise sammen med en sosu-assistent. Så vi skal være nysgerrige på, hvordan vi kan gøre tingene, så borgeren får mest ud af det”, siger han.

Mere fleksibel omsorg

Potentialepakkerne betyder bl.a., at Hedensted Kommune har gjort deres omsorg til de ældre mere fleksibel.

”Vi er blevet inspireret til at gøre de ældre mere medbestemmende i forhold til, hvad der sker i dagligdagen. I stedet for at blive visiteret til en række specifikke, afmålte ting, har den enkelte nu indflydelse på, hvordan hun kan bruge de muligheder, der er til rådighed. Så hun vælger selv ud fra, hvad der passer til hendes livssituation”, siger Jesper Thyrring Møller.

Han påpeger i samme ombæring, at det ikke handler om at pege nogle kommuner ud i forhold til, om de bruger for meget eller for lidt.

”Det er helt legitimt at prioritere forskelligt. Nogle kommuner gør noget, andre gør noget andet. Der er ikke nødvendigvis noget galt i at bruge flest midler på et område. Det skal vi også være opmærksomme på. Vi er ikke ude efter en talmæssig diskussion, men en holdningsmæssig diskussion”, forklarer han.

Hvis du ikke nåede at tilmelde dig KL’s konference om data i år, men gerne ville have været med, kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen d. 29 november næste år, for der gentager vi succesen.

Annonce


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321

Annonce

Annonce