Vi kender kommuner

Indhold

Vi kender kommuner

Med KLK får I en samarbejdspartner, der kender kommunerne. Vi er årligt ude i mere end halvdelen af landets kommuner, hvor vi bruger omkring 25.000 timer på at hjælpe med at løfte vigtige opgaver eller løse presserende problemer. Det giver os aktuel viden og erfaring med både faglig dybde og tyngde. Samtidig giver det os en unik position i forhold til at kunne sprede lovende praksis mellem kommunerne, så vi kan hjælpe jer med at hjælpe dem, det hele handler om – nemlig borgerne.

Hvad enten det handler om børns læring og udvikling, bedre hjælp til de udsatte familier eller en rehabiliteringsindsats, der giver borgerne et mere meningsfuldt og selvstændigt liv, tager vi udgangspunkt i netop jeres kultur og traditioner. Vi kommer ikke med en bunke kasser og bokse, som I skal passe ind i, men medbringer viden om metode, processer og redskaber, som vi kan justere i tæt dialog med jer.

Vores konsulenter kombinerer fagfaglig viden inden for de forskellige sektorområder med indsigt i økonomistyring og ledelses- og organisationsudvikling. Og vi sætter en ære i at koble disse fagligheder i løsningen af den enkelte opgave, så vi udvikler løsninger, der holder i praksis.

KLK er både en selvstændig konsulentvirksomhed og en del af KL. Det giver os mulighed for at arbejde med hele KL’s vidensbank i ryggen og på den måde sikre, at de løsninger, vi udvikler i samarbejde med jeres kommune, er fremtidssikrede i forhold til, hvad der er i støbeskeen af nye, nationale initiativer på området.

Med KLK får I:

  • Konsulenter, der lytter og fokuserer på de specifikke udfordringer i netop jeres kommune
  • Konsulenter, der har stor erfaring fra de kommunale fagområder
  • Projekter med konkrete vurderinger og anbefalinger til justering og optimering af økonomiske, organisatoriske, styrings- og ledelsesmæssige forhold
  • Projekter, der er forankret i organisationen, så det efterfølgende ejerskab sikres.
  • Hele KL’s erfaring og viden

Læs mere om vores ydelser her på siden, eller kontakt konsulentchef Thomas Karlsson på thka@kl.dk / 51 61 46 03.

I løbet af de seneste par måneder har vi bl.a.:

  • Udviklet en ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet i Thisted Kommune, der giver mere gennemsigtighed og konsensus i forhold til, hvordan pengene bliver fordelt. Læs mere her.
  • Gennemført en audit på det specialiserede voksenområde i Ringsted Kommune, hvor kommunen via en dybdegående sagsgennemgang har fået praksisnære og konkrete greb til at understøtte dens fokus på udgiftsstyring og kvalitet i sagsbehandlingen.
  • Hjulpet Langeland Kommune med at rekruttere en erfaren kommunaldirektør, der vil stå i spidsen for arbejdet med at øge bosætningen og få mere turisme på øen.
  • Analyseret plejeboligbehovene i flere kommuner. Det har gjort kommunerne endnu skarpere på, hvor borgerne bedst muligt modtager den pleje, der er behov for – herunder hvad kommunernes behov for plejeboliger bliver i fremtiden. Læs mere om vores model til beregning af kapacitetsbehovet i forhold til plejeboliger her.
  • Været med til at lave en analyse af 40 botilbud i ti kommuner i regi af regeringen og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP). Den viser bl.a., at der er potentiale for at effektivisere driften af sociale tilbud via øget fokus på målrettet dokumentation og ressourceudnyttelse. Læs her, hvordan vi kan hjælpe jer med at forbedre driften af jeres botilbud.

Tilmeld dig vores LinkedIn-side og bliv løbende opdateret om inspirerende kommunale projekter, spændende konferencer og gode råd.





KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321