Indhold

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed

KL's Konsulenvirkomhed udgiver mindst fem gange om året et nyhedsbrev. Målet med nyhedsbrevet er at inspirere kommunale medarbejdere, politikere og topledere med artikler om aktuelle tendenser, nye produkter og relevante projekter inden for ledelse, organisation, økonomi og styring.

 

"Nyt fra KL's Konsulentvirkomhed" udkommer i elektronisk udgave. Du kan få nyhedsbrevet direkte i din indbakke ved at tilmelde dig ude til højre.

NYT FRA KL'S KONSULENTVIRKSOMHED, JANUAR 2017

NYT FRA KL'S KONSULENTVIRKSOMHED, NOVEMBER 2016

 • Serviceeftersyn gav Hjørring Kommune nye muligheder

  Politikerne i Hjørring Kommune efterlyste et serviceeftersyn på teknik- og miljøområdet. Det resulterede i et samarbejde med KLK, der har peget på en række indsatser, som kan give kommunen nye økonomiske muligheder.

 • Er jeres organisation gearet til fremtiden?

  Få KLK til at lave et 360 graders eftersyn af jeres organisation, så I får til gengæld et solidt grundlag for at lægge en strategi, der gør det muligt for jer at udnytte jeres nuværende kompetencer og imødekomme fremtidens krav og forventninger.

NYT FRA KL'S KONSULENTVIRKSOMHED NR. 5, SEPTEMBER 2016

 • Få hjælp til at ansætte den rigtige kandidat

  Ansæt de rigtige direktører, chefer og ledere ved at tilrettelægge en systematisk ansættelsesproces, der afdækker jeres ansøgere hele vejen rundt. Vær tydelig på, hvilke krav og forventninger I har til jeres nye chefer, og få de nye topledere, der matcher jeres behov.

 • KLK hjalp Køge Kommune med at ansætte den rette skoleleder

  Det er ikke nogen let opgave at ansætte den rigtige leder, der både kan lede mange medarbejdere, styre et stort budget og føre politiske strategier ud i livet. Derfor har Køge Kommune fået hjælp af KLK til at finde det rette match mellem kandidat og job.

NYT FRA KL'S KONSULENTVIRKSOMHED NR. 4, AUGUST 2016

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 2, marts 2016

 • Flere i arbejde – Partnerskab om en mere effektiv beskæftigelsesindsats

  KL inviterer interesserede kommuner til at deltage i et nyt partnerskab om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Partnerskabet skal bidrage til den store omstilling af beskæftigelsesindsatsen, som er i gang i kommunerne i kølvandet på de mange reformer.

 • Effektstyring i jobcentrene

  Hvis jobcentrene skal blive bedre til at hjælpe ledige hurtigt i job, må jobcentrene i højere grad anvende indsatser, der har effekt, og følge op på, om indsatsen virker efter hensigten.

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 1, Februar 2016

 • KLK hjalp Syddjurs Kommune med at finde økonomisk råderum på 150 mio. kr.

  Syddjurs Kommune indledte et samarbejde med KLK, fordi kommunen stod over for massive besparelser. KLK’s analyser medvirker bl.a. til, at kommunen har fået et økonomisk råderum på 150 mio. samt nye redskaber til at løse budgetopgaven.

 • Effektiviseringer der virker

  Få bedre muligheder for at prioritere kommunens opgaveløsning og de økonomiske ressourcer til det. Sæt fokus på, om I bruger kommunens penge på den rigtige måde, og skaf midler til nye indsatser og nye udfordringer.

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 2, september 2014

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 1, Januar 2014

 • Forløs potentialet og få en mere effektiv drift af botilbud

  Ifølge en ny analyse af 40 botilbud er der potentiale for at effektivisere driften af sociale tilbud. Læs her, hvordan KLK kan hjælpe jer med at få en mere effektiv drift af botilbuddene, og bliv inspireret af andre, der har forbedret kvaliteten og effektiviteten på området.

 • Den svenske model virker på Heden

  Det ser ud til, at Sverige har knækket koden på området for udsatte børn og unge. Derfor besøgte Herning Kommune sammen med KORA nabolandet for at hente inspiration. Det er der kommet ”Sverigesprojektet” ud af. Nu har socialrådgiverne færre børnesager, og der satses på korte anbringelser.

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 3, juni 2013

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 2, marts 2013

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 1, januar 2013

 • Screening og sagsgennemgang i Haderslev Kommune

  Langt de fleste kommuner har fokus på kvaliteten i indsatsen og sagsbehandlingen på børne- og familieområdet. Det gælder også i Haderslev Kommune, hvor man er i gang med at gennemføre en ambitiøs omlægning af hele børne- og ungeområdet – Haderslevreformen.

Nyt fra KL's Konsulentvirkomshed nr. 5 okober 2012

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 4, juni 2012

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 3, marts 2012

NYT FRA KL'S KONSULENTVIRKSOMHED NR, 2, FEBRUAR 2012

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 1, januar 2012

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 6, november 2011

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 5, oktober 2011

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 4, juni, 2011

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 3, maj, 2011

Nyt fra KL's Konsulentvirksomhed nr. 2, marts 2011

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321