Indhold

KL’s Rådgivningspanel diskuterer udsatte børn og unge

I 2013 var KL’s Rådgivningspanel en tur i Borås i Sverige, hvor panelet søgte inspiration i de svenske erfaringer på børne- og ungeområdet og samtidig undersøgte, hvordan vi i Danmark kan opnå ”svenske tilstande” på området for udsatte børn og unge.

Rådgivningspanelet mødtes efter turen til Sverige med centerchef i Børne- og Ungecentret i Herning Kommune, Preben Siggaard, centerchef i Københavns Kommunes Center For Familiepleje, Klaus Wilmann, og børne- og ungdomspsykiater hos PsykCentrum, Søren Hertz, der alle tre har erfaringer med og meninger om området. Det møde er der kommet fire artikler ud af, som du kan finde herunder eller i boksen til højre.

  1. Vi skal lære af Sverige - Artikel om rådgivningspanelets tanker i forhold til inspirationen fra Sverige og muligheden for en dansk model
  2. Den svenske model virker på Heden – Artikel med Preben Siggaard, der fortæller om Herning Kommunes succes med at oversætte den svenske model til dansk
  3. Plejefamilier er det bedste alternativ – Artikel med Klaus Wilmann, der fortæller om, hvordan Københavns Kommune arbejder med plejefamilier frem for anbringelser på institution
  4. Temaet om inklusion kræver visionære løsninger – Artikel af Søren Hertz, der fortæller om den faglighed, han mener, der må følge med, når inklusionsdagsordenen skal bidrage til gode udviklingsprocesser.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321