Indhold

Colourbox

Teknik og miljø

På teknik- og miljøområdet er nogle af de store økonomiske styringsudfordringer effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange i forvaltningen og effektiv udnyttelse af ressourcerne på driftsområderne. Nye tekniske muligheder, organisationsformer og –størrelse giver større behov og mulighed for specialisering, optimering og prioritering inden for området.

Behandling af myndighedssager er i mange kommuner en opgave, der sluger mange ressourcer. Samtidig bydes borgere og virksomheder måske på lange sagsbehandlingstider. En optimering af arbejdsgangene på disse områder kan derfor nedsætte både ressourceforbrug og sagsbehandlingstiden.

Et forbedret samarbejdet mellem myndigheds- og driftsområdet giver nye muligheder for ressourceudnyttelse og en mere optimeret service over for brugerne af veje, stier, natur og grønne områder.

På området for teknisk vedligeholdelse er der fx mulighed for flere organisationsformer i tilrettelæggelsen af arbejdet med vedligeholdelse af kommunens veje, grønne områder og bygninger. Der kan være mange penge at spare for en kommune ved at finde den rette organisationsform på området eventuelt ved inddragelse af private leverandører.


KLK tilbyder:

  • Optimering af arbejdsgange i teknik- og miljøforvaltningen med henblik på mere effektiv ressourceudnyttelse herunder miljøvurderinger, byggesager, plansager og naturområdet
  • Analyse og optimering af kommunens organisering af den tekniske drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og bygninger med henblik på billigere og mere effektiv drift.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321