Indhold

Colourbox

Administration

At sikre en effektiv administration i kommunerne handler bl.a. om at skabe den rette balance mellem styringsevne og økonomi. Hvordan organiseres området, hvordan ledes det, og hvordan varetages de konkrete opgaver, så man sikrer, at kommunen hverken mister styringskraft eller bruger unødigt mange penge på området? Det er nogle af de spørgsmål, KLK kan hjælpe med at besvare.

Et effektivt administrationsområde står i disse år højt på kommunernes dagsorden. Når kommunerne skal spare, kan og skal administrationsområdet naturligvis også være med. Men hvordan sikres det, at kommunen stadig kan styres og ledes? Kan kommunens administrationsomkostninger med andre ord yde den interne service, der er påkrævet for at kommunens servicetilbud leverer en høj kvalitet?

Det er derfor vigtigt at sætte fokus på, hvad omkostningerne til administration bruges på, og hvad de skal bruges på i fremtiden. Administration i kommunen skal være en velsmurt driftsorganisation, som støtter op om udførelsen af de borgerrettede ydelser. Det stiller krav til, at der ses nærmere på de enkelte arbejdsgange, omkostninger til driften og ikke mindst den styringsmodel, der anvendes i kommunen.

KLK tilbyder:

 • Benchmarking og screening af administrative effektiviseringspotentialer:
  Analyser på tværs af kommuner og internt i kommunen af, hvordan administrationens praksis performer, samt forslag til indsatsområder.
 • Styringsanalyser:
  Styring er at skabe sammenhæng mellem de politiske mål, økonomien og organiseringen inden for området. Vi arbejder med at tage temperaturen på styringen på området gennem analyser af fx budgetlægning, målstyring og de organisatoriske rammer, herunder ledelse og ansvar.
 • Arbejdsgangsanalyser:
  Effektive arbejdsgange i administrationen, herunder driftsområder som løn, bogholderi, arkivering, budgetprocessen og andre driftsbetonede opgaver, er ofte områder, hvor der kan findes ekstra ressourcer enten ved at analysere de eksisterende arbejdsgange eller ved at lave brugerundersøgelser, der beskriver behovet for de enkelte opgavers udførelse.
 • Tilstandsrapport om administrativ effektivitet
  En tilstandsrapport giver direktion og økonomiudvalg muligheden for at vurdere, om der i sammenligning med andre kommuner er administrative effektiviseringsmuligheder, når der tages højde for de prioriteringer og andre lokale vilkår, som gælder for kommunen. Udgangspunktet er detaljerede personaledata fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD), der valideres i en primært kvalitativ dialog med de berørte parter i økonomi- og personalestabe samt de øvrige dele af kommunens administration.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321