Indhold

Digitale strategier i en kommune

I efteråret 2010 vedtog KL’s bestyrelse Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2010-2015. Hvordan skal den enkelte kommune forholde sig til strategien? Og hvordan får kommunerne mest muligt ud af strategiens 38 initiativer?

 

Hvad betyder Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2010-2015 for kommunerne? Strategien har som mål, at kommunerne henter to milliarder i effektiviseringsgevinster gennem initiativerne i strategien. Hvordan sikrer den enkelte kommune, at den er klædt på til at få mest muligt ud af strategien?

Med de nye digitaliseringsstrategier, vil der for kommunerne være behov for at revidere deres strategi på området. På bl.a. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der en række centrale områder som kommunerne skal tage stilling til. Strategien bør ses i sammenhæng med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den enkelte kommunes it/digitaliseringsstrategi.

KLK tilbyder

Rammer for digitalisering
1-1½ times standardoplæg om rammerne for digitalisering i kommunerne.
Oplægget tager afsæt i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og kommer ind på følgende:

 • Styring og beslutningskraft (kommunernes organisering: DKD, ITKU, KL, KOMBIT)
 • Digitaliseringspolitik – findes det?! (status på hvad politikere mener om digitalisering, hvordan dagsordnen flytter sig…) 
 • Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 
 • Den fællesoffentlige strategi

Målgruppe: Direktion og fagchefer. Kan tilrettes politikere.

Strategi-tjek

3-6 timers seance med elementer af ovenstående, men hvor KL til forberedelse har læst kommunens relevante strategier (it-, digitaliserings-, service- og kanalstrategi), og hvor KL har talt med kommunen om dens nuværende organisering og beslutningskraft. Overordnede vinkler (3 timer):

 • Styring og beslutningskraft (kommunernes organisering: DKD, ITKU, KL, KOMBIT)
 • Digitaliseringspolitik – findes det?! (status på hvad politikere mener om digitalisering, hvordan dagsordnen flytter sig…)
 • Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
 • Den fællesoffentlige strategi

Kommunespecifikke oplæg (1-2 timer):

 • Hvordan sikre I den bedste forankring af digitaliseringsarbejdet
 • KL’s gode råd til at arbejde endnu bedre med digitalisering
 • Sammenligning med andre kommuners digitaliseringsarbejde og strategier.

Målgruppe: Direktion og fagchefer. Kan kombineres med seance for politikere og/eller chefer på relevante områder.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321