Indhold

Udbud af IT-løsninger

KL tilbyder bistand til kommuner, der skal i udbud med IT-løsninger. Bistanden tilbydes i alle faser af udbuddet - fra behovsanalyse over kravspecifikation og gennemførelse af udbud og kontraktafklaring

 

Der er regler for, hvornår og hvordan kommunerne skal i udbud med IT-løsninger. Og reglerne skal overholdes! Men udbud skal ikke kun gennemføres for at overholde gældende regler. Udbud er også en mulighed for at undersøger alternative løsninger, afprøve de eksisterende leverandører, tjekke de eksisterende vaner og rutiner og ikke mindst priserne på den udbudte ydelse.  Formålet med KLK’s ydelse er at sikre, at anvendelsen af udbudsværktøjet fører til gode løsninger, gode processer og gode priser for kommunerne.

Kommunerne er underlagt reglerne om offentlige udbud. Ved at anvende disse regler hensigtsmæssigt kan den enkelte kommune opnå betydelige fordele ved indkøb og implementering af IT-løsninger og bedre priser på de efterspurgte ydelser.

KLK’s rådgivning vil sikre kommunen, at kommunen gennemfører udbuddet i overensstemmelse med gældende regler, og at proces og resultat er i overensstemmelse med kommunens forventninger.

KL’s konsulenter har bistået mange kommuner med udbud af IT-løsninger, og har oparbejdet stor erfaring på området. En erfaring der bl.a. anvendes til at skabe kommunale samarbejder om udbud.

KLK tilbyder

  • Afdækning af behov og orientering om muligheder.
  • Afholdelse af seminarer om digitalisering generelt eller på specifikke fagområder.
  • Bistand til udarbejdelse af kravspecifikation.
  • Rådgivning om valg af udbudsform og metode.
  • Bistand til udarbejdelse af valgkriterier.
  • Bistand til vurdering af tilbud.
  • Bistand til kontraktafklaring.

Referencer og erfaringer

KL har gennem årene bistået mange kommuner med udbud af forskellige IT-løsninger, såvel anskaffelse af hardware og netværk som anskaffelse af komplekse kommunale fagsystemer. Fælles for alle projekter er, at kommunerne efter udbuddet opnår bedre priser end før udbuddet.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321