Indhold

Udvikling af kommunal digitaliseringsstrategi

Kommunen kan med fordel revidere den nuværende strategi på digitaliserings- og IT-området eller kommunen kan udvikle en helt ny strategi fra bunden. Hvad enten det er det ene eller det andet, så har KL mulighed for at hjælpe kommunen med at få tilpasset den lokale strategi til både den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 

 

Med udgangspunkt i disse digitaliseringsstrategier er der en række centrale områder, som kommunerne skal tage stilling til. KL har som forfattere til strategierne mange muligheder for at hjælpe den enkelte kommune.

KLK tilbyder

I udviklingen af en lokal digitaliseringsstrategi, er der en række elementer som skal adresseres. KLK vil kunne sparre med den enkelte kommune og finde et forløb, der er skræddersyet til den enkelte kommunes behov. Elementer, som indgår i forløbet, kan være:

Governance (styringsmekanismer)
Det er vigtigt, at hele kommunen trækker i samme retning, og her er det vigtigt, at ingen del af kommunen kommer til at agere på egen hånd.

Porteføljestyring
Det gælder om at skabe overblik over alle projekter og etablere en porteføljeledelse, som skal stå for den overordnede koordinering og styring af alle projekter i den enkelte kommune. Dette kan ske på flere måder og vil være afhængig af, hvor moden den enkelte kommune er.

Digital/faglig strategi
Hvis kommunen har faglige strategier for de enkelte forvaltninger/afde­lin­ger, skal de bringes i synkron, så der er fuld overensstemmelse mellem alle kommunens strategier, således at de trækker i den samme (rigtige) retning.

Arkitektur og datastruktur
Her skal der laves en oversigt over, hvad kommunen har af strukturer på sine data, og hvordan strukturen passer overens med de strukturer, vi fastlægger i forbindelse med strategien og det arbejde, der bl.a. kommer til at ligge i arkitekturgruppen.

Systemportefølje
Her skal der laves en opgørelse over alle de systemer, kommunen har. Dette skal bl.a. bruges til den opgørelse, der skal laves til konkurrenceudsættelsen.

Konkurrenceudsættelse (udbudsplan)
Systemporteføljen skal tjene som grundlag for at kunne lave en plan for, hvilke systemer der skal bringes i udbud, så det er muligt at lave en samlet udbudsplan for den enkelte kommune.

Digitale ambassadører
Hvis kommunen vil kan der tages hul på dette emne.

Kanalstrategier
Hvis borgerne skal lokkes over på de digitale løsninger, så er det vigtigt, at kommunen har en plan for, hvordan vi kanaliserer dem over på disse.

Referencer og erfaringer
KL har samlet kommunerne om den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, og har derfor en rigtig god forudsætning for at kunne hjælpe med en lokalt tilpasset digitaliseringsstrategi.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321