Ledelse

Indhold

Colourbox

Ledelse

Klog og kompetent ledelse er en værdiskabende faglig disciplin. Der er store forventninger og krav til det personlige lederskab, ledelsesniveauer skal spille sammen, og samarbejdet i både direktion og ledergrupper skal fungere godt.

Ledelseskommissionen rejser nye agendaer i 2018, og reformer sætter fokus på kerneydelserne samtidig med fortsat stramme økonomiske rammer. Vi har derfor valgt at intensivere indsatsen på området. Det betyder bl.a. at vi kan hjælpe med følgende typer af konsulentydelser målrettet topledelse, chef- og ledergrupper samt den politiske ledelse.

Eksempler på ydelser

Direktions, chef- og ledergruppeforløb – Ønsker du at styrke dit personlige lederskab eller samarbejdet i direktion / andre lederfora? Præsterer I som ønsket? Har I brug for at udvikle jeres ledelsesgrundlag? Vi tilbyder individuel og gruppebaseret coaching/sparring og rådgivning, teamudvikling samt facilitering af udviklingsprocesser. Vi arbejder også med ledelsesevaluering og opfølgning, som er et af jeres stærkeste
udviklingsredskaber

Forløb for kommunalbestyrelser - Vi udvikler og gennemfører forløb for den politiske ledelse, hvor vi trækker på KL’s samlede organisation. Vi faciliterer via konsulenter med stor indsigt i politisk ledelse og det kommunalpolitiske maskinrum

Strategiudvikling - Få hjælp til at udvikle strategi, målsætninger og handleplaner. Vi har udviklet et koncept for strategiudvikling, der sikrer, at I kommer hele vejen rundt - ikke mindst i forhold til eksekvering, implementering og forandringsledelse

Samskabelse og grænsekrydsende lederskab - Samspillet mellem civilsamfund, erhvervsliv og den offentlige sektor får stadig større opmærksomhed. Vi kan bidrage med viden, procesarbejde og konkrete eksempler i forhold til udvikling af strategi, alliancer, lederskab og samskabelse på tværs af faggrænser, sektorer mv.

Organisationsudvikling og kompetenceanalyser – Er organisationen indrettet effektivt, og er de rette kompetencer tilstede? Har I den ønskede balance mellem ledelse og styring? Har I fokus på faglig ledelse?Fungerer jeres ledelsespipeline? Vi kan sammen med jer styrke ledelseskæden og rådgive, facilitere og gennemføre analyser indenfor organisationsdesign, kultur og kompetencebehov, ligesom vi fx arbejder med Ny Syntese

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321