Indhold

Colourbox

Ledelse

Kommunalbestyrelserne opstiller stadig mere tydelige politiske mål og resultatkrav. Og det er vel at mærke resultatkrav, der skal gøre en forskel, og som sætter aftryk på borgernes hverdag og ændre virkeligheden. Det gælder for plejen af ældre og handicappede, børnenes udvikling og læring, bistand til ledige og alle de andre indsatser i kommunen. Det kræver et stærkt fokus på udviklingen af ledelse.

Der er derfor mere end nogensinde før brug for at fokusere på og arbejde med ledelse. Dagens kommunale leder vurderes bl.a. på evnen til at kunne sikre rettidige leverancer af en kvalitet, som lever op til borgernes forventninger, evnen til at kunne sikre en fortsat faglig bæredygtighed, evnen til at kunne skabe helhedsorientering og evnen til at håndtere de nye opgaver i kommunen. Alt sammen på en måde så nye medarbejdere får lyst til at søge ansættelse i kommunen.

Enhver kommune er unik, og god ledelse har mange ansigter i hver sin lokale kontekst. Det betyder, at udgangspunktet for at sætte ledelsesmæssige temaer på dagsorden kan variere og optræde på forskellige tidspunkter.

I venstremenuen finder du KLK's ydelser på ledelsesområdet.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321