Indhold

Direktions-, chef- og ledergruppeforløb

Ønsker du at styrke dit personlige lederskab eller samarbejdet i direktion eller andre lederfora? Præsterer I som ønsket? Har I brug for at udvikle jeres ledelsesgrundlag? Eller skal strategier og værdier ud og leve i jeres organisation. Vi tilbyder individuel og gruppebaseret coaching/sparring og rådgivning, team- og gruppeudvikling, ny viden samt facilitering af processer, forandringsledelse og dialoger i jeres organisation. Vi arbejder også med direktions- og ledergruppeevaluering, som kan være et af jeres stærkeste udviklingsredskaber.

Eksempler på ydelser:

Ledelse og forandringer

Organisationens kommunikation

Leder- og ledelsesudvikling

 

 

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321