Leder- og ledelsesudvikling

Indhold

Leder- og ledelsesudvikling

Den offentlige sektor flytter sig konstant. Forventningerne står i kø, og det kan mærkes, at ledelse altid er i udvikling. Ledelsesopgaven flytter sig og bliver vægtet forskelligt. Borgernes behov ændrer sig, de frivillige får nye roller, styringsværktøjer skiftes ud, økonomien presser, og der skal effektiviseres og arbejdes for en innovativ organisation. Hvordan agerer du i dét felt som leder?

Samtidig er medarbejdernes efterspørgsel efter ”god personaleledelse”, fx i form af nærvær, sparring og konflikthåndtering, ikke blevet mindre.

Skal lederen og lederteamet kunne løse opgaverne med lyst og energi, kræver det udvikling, så den enkelte og teamet oplever sig som kompetent.

KLK tilbyder

Med KLK som din samarbejdspart får du mulighed for:

  • At arbejde med en systemisk tilgang, som kan give redskaber til at håndtere forventninger, kommunikation og forskelle i organisationen
  • At anvende MBTI til at øge indsigten i din egen adfærd og hjælp til at arbejde konstruktivt med teamet og organisationens forskellige tilgange
  • Situationsbestemt ledelse som afsæt for at skabe udvikling hos medarbejdere og team
  • Konflikthåndtering – udvikling af egne kompetencer eller hjælp til at arbejde med konkrete konflikter mellem personer, i teams eller i organisationen
  • At tage afsæt i en narrativ tilgang, som  kan give nyt liv til de historier, problemer og muligheder, der er på spil i team og medarbejdergrupper
  • Ledelsessparring eller coaching til den enkelte ledere og/eller ledelsesteam.

Læs mere om udvikling af jeres lederskab

Læs mere om lederevaluering

Læs mere om systemisk ledelse

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321