Indhold

KLK og Ledelseskommissionen

Vi har dygtige ledere i den kommunale sektor, men alle ledere skal udvikle sig. Ledelseskommissionens rapport og anbefalinger givet et godt afsæt for at fortsætte debatten om ledelse og tage nye initiativer og styrke kommunal ledelse. KL opfordrer til, at der lokalt tages konkrete ledelsesinitiativer med inspiration fra Ledelseskommissionen. 

KL´s Konsulentvirksomhed - KLK – kan bistå jer i dette arbejde, fx ved at vi: 

  • Sammen med jer identificerer de ledelsestemaer, der er de vigtigste at arbejde med
  • Faciliterer udviklingsforløb for ledere, chefer og direktører
  • Giver inspirationsoplæg og nyeste faglig viden på ledermøder, seminarer mv.
  • Skaber det nødvendige datagrundlag for dialog og eventuelle beslutninger

Kommissionens definition på ledelse giver et godt pejlemærke at stræbe efter: ”Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre”. Samtidig ved vi fra vores daglige samarbejde med ledere i kommunerne, at det er lettere sagt end gjort at skabe de fortællinger, der giver visionerne liv, og sætte de handlinger i værk, som omsætter mål og gode hensigter til resultater.

Ledelseskommissionen sætter fokus på en række ledelsestemaer/spørgsmål. Har I drøftet og forholdt jer til, hvilke temaer I med fordel bør dykke ned i hos jer som kommune, i et center eller en afdeling eller i en ledergruppe?

KLK opfordrer til, at I bl.a. i jeres drøftelser kommer rundt om følgende temaer, og at I enten vælger et eller flere af disse ud eller tilrettelægger et forløb, hvor I kommer hele  vejen rundt.

Vi har derfor udviklet og samlet værktøjer, viden, processer og analyser, der kan inspirere dig og dine lederkolleger til at lykkes med opgaver og ansvar. Læs mere under hver enkelt tema:

Er du eller I interesseret i en uforpligtende og fortrolig dialog om vores muligheder for at bistå dig/jer, så kontakt chefkonsulent Per Møller Janniche, 3085 2356, pemj@kl.dk.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321