Indhold

KLK's ledelsesteam

KLK er de kommunale ledelsers betroede rådgiver, når det gælder problemer og udfordringer af styringsmæssig, organisatorisk eller ledelsesmæssig karakter. Vi har et stort kendskab til det kommunale maskinrum, og vi er fortrolige med den hverdag, som ledere, chefer og direktører står i.

Vores team på ledelsesområdet har selv en kommunal baggrund og/eller chef- og topledererfaring. Vi har en omfattende praktisk og teoretisk erfaring fra et stort antal samarbejder med kommunale direktioner og ledergrupper. Vi har stor praktisk erfaring med både stabsfunktioner og velfærdsområder, og vi er vant til at arbejde med ledelses- og organisationsudvikling i større enheder, på tværs af områder, i grupper/team og individuelt.

Vi samarbejder med resten af KL-huset og står på dets viden om for eksempel samspillet mellem administrativ og politisk ledelse, nationale reformprocesser eller faglighed indenfor velfærdsområderne. Samtidig kan vi trække på det store netværk til kommunerne. Vi har desuden kolleger i KLK med stor analytisk og områdefaglig kapacitet. Disse forskellige fagligheder kan vi integrere sømløst med:

  • Ledelses- og organisationsudvikling
  • Facilitering og proceskonsultativt arbejde
  • Individuel og gruppebaseret coaching og sparring til alle ledelsesniveauer
  • Rådgivning og nyeste faglige viden inden for ledelse
  • Projektledelse og praksisnære udviklings- og læreprocesser

Vi lægger vægt på, at vores rådgivning og sparring bygger på jeres praksis og tætte dialoger. Træning er et nøgleord for os, så udviklingsprocesser, ny viden og læring bliver knyttet tæt til hverdagen.

Ledelsesteamet består af:

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321