Ledelse og forandringer

Indhold

Ledelse og forandringer

Kulturpejling

KLK tilbyder at foretage en kulturanalyse og at bearbejde mulighederne for handling og sammen med ledelse. Med en kulturpejling får I:

  • Øje og øre for noget I ikke selv ville kunne se.
  • Et kvalificeret grundlag for at arbejde med at forandre og udvikle kulturen på jeres arbejdsplads.
  • Inspiration til at udvikle struktur, relationer, mennesker, samarbejde, arbejdsformer, værdier og mening.

Lige så svært håndgribelig en størrelse kultur er, lige så central er den. Ordet kultur dækker over en sammensat helhed af vaner, normer og forestillinger, som man tilegner sig som medlem af et fællesskab. Kulturelle mønstre spænder over mange områder; hvordan vi samarbejder, hvordan vi er ”gode” fagprofessionelle, hvordan vi kommunikerer, hvordan vi værditilskriver, hvordan vi håndterer konflikter, hvordan vi fejrer, hvordan vi lærer og meget, meget mere. 

Når vi skal lykkes med forandringer og omstillinger, er det helt afgørende at arbejde med kulturen – eller sagt med andre ord, at arbejde med de vaner, normer og forestillinger, som præger arbejdspladskulturen. 

 

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321