Organisationens kommunikation

Indhold

Organisationens kommunikation

Kommunikation er organisationens livsnerve. Filosoffen Wittgenstein er ofte blevet citeret for ”Mit sprogs grænse er min verdens grænse”. Så måske er organisationen simpelthen kommunikation

 

Kommunikation er ikke forbeholdt lederne. Alle – både i og uden for organisationen – kan kommunikere og dermed bidrage til at skabe organisationen.

Kommunikationens multicentrisme stiller lederne over for en hel anden udfordring end tidligere og betyder, at det i dag er et must for enhver leder, at være bevidst om valg af egne kommunikationsformer og kunne lede de kommunikative processer i organisationen.

KLK tilbyder:

 

Med KLK som samarbejdspart får du mulighed for:

  • En indsigt i kommunikationens mange ansigter
  • Introduktion og afprøvning af kommunikative designs, der matcher netop din organisation
  • Praktisk støtte til at arbejde med narrative processer i din organisation
  • Ledelsescoaching som støtte til din ledelse af de mange kommunikative processer

 





KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321