Indhold

Organisationsudvikling og kompetenceanalyser

Er organisationen indrettet effektivt, og er de rette kompetencer tilstede? Har I den ønskede balance mellem ledelse og styring? Er den faglige ledelse synlig? Fungerer jeres ledelsespipeline? Vi kan sammen med jer styrke ledelseskæden og rådgive, facilitere og gennemføre analyser med fokus på organisation, kultur og kompetencer, ligesom vi fx arbejder med de aspekter af ledelse og styring, som Ny Syntese aktuelt sætter fokus på.

Eksempler på ydelser:

Netværk

Organisering

Projektledelse

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321