Indhold

Evaluering - en mulighed for en bedre praksis

 

KLK har mange års solid erfaring med evaluering i kommunerne af både enkelte fagområder, af tværgående opgaver og af større udviklingsprojekter. Evalueringerne kan have en stærk faglig vinkling eller et mere økonomisk perspektiv. For KLK er det vigtigt, at enhver evaluering er tilpasset konkret til kommunens ønsker og behov. Derfor bruger vi god tid på at afklare evalueringens formål, indhold og anvendelse, inden arbejdet sættes i gang.

 

En evaluering giver svar på, om vi nåede de resultater, som vi ville/skulle, og om det var vore initiativer, som gav resultaterne. Derfor inddrager KLK ofte borgere, politikere, ledere og medarbejdere direkte i arbejdet med at skaffe et stærkt, dokumenteret grundlag for evalueringens konklusioner.

En evaluering kan stå for sig selv. Så giver den svar på, om resultaterne blev nået, om økonomien rakte, om der blev opnået andre resultater osv. En evaluering kan desuden bruges som et udviklingsværktøj. Så giver den også svar på, hvorfor det gik, som det gik. Det gør, at vi en anden gang kan være opmærksomme på, hvad vi skal gøre anderledes eller huske på, når vi arbejder med udvikling.

Sagt lidt anderledes, kan evalueringer bidrage med:

  • Legitimering af en indsats – den er gennemført og med disse positive resultater.
  • Politisk overblik – hvordan går det i kommunen lige nu?
  • Øget viden – systematiske erfaringer, der kan anvendes i kommunen bl.a. som et oplyst grundlag for beslutninger.
  • Information til interessenterne – politikere, borgere, ledere, medarbejdere, samarbejdsparter.

KLK har udviklet metoder til evaluering på de allerfleste kommunale områder. Det er KLK’s erfaring, at jo tidligere evalueringen inddrages i overvejelserne - helst allerede inden et projekt startes - jo lettere vil evalueringen kunne gennemføres, da den kommer til at udgøre en naturlig del af det, som alligevel skal gøres.

Læs mere herunder om, hvad KLK tilbyder af konsulentydelser i forhold til evaluering:

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321