Organisationsanalyse/-evaluering

Indhold

Organisationsanalyse/-evaluering

Med en organisationsanalyse kan kommunalbestyrelsen få sat den kommunale organisation under lup. Hvordan fungerer den i forhold til de krav og forventninger, som borgere og politikere har til dens produktion af myndighedsafgørelser og serviceydelser?

En organisationsanalyse kan betragtes som et servicetjek af den kommunale organisations virke i forhold til borgere, politikere og eksterne samarbejdspartnere. Temaer, der kan inddrages, er fx: Samspillet mellem politikere og administration, ledelsesstruktur og rollefordeling, effektivitet og arbejdsgange, intern og ekstern kommunikation, organisationskultur, opgavefordeling, herunder opgavefordelingen mellem centrale og decentrale enheder.

KLK tilrettelægger organisationsanalysen i tæt samarbejde med politikere, chefer og medarbejdere, så der opstår tryghed omkring kvalitet og saglighed. Analysen vil være baseret på dels skriftligt materiale dels interview. Herudover kan brugertilfredshedsundersøgelser bringes i spil.

Med KLK får I bl.a.:

  • En solid viden om jeres kommunale organisation, som præcist adresserer de presserende udfordringer, og som baserer sig på de udfordringer, der opleves i kommunen
  • Konkrete forslag til justering og tilpasning af den kommunale organisation og organisering
  • Bistand til implementeringen af justeringer og tilpasninger i den kommunale organisation og organisering.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321