Politisk ledelse & topledelse

Indhold

Politisk ledelse & topledelse

Det politiske ledelsesarbejde i kommunerne er under stadig udvikling. Nye reformer øger forventningerne og kravene til den kommunale opgaveløsning i form af styring af en stram økonomisk ramme, ny kvalitet i velfærden, øget fokus på effekten i forhold til borgerne etc.

Samspillet med de lokale aktører som erhvervs- og kulturliv, forældrebestyrelser og foreninger ændres bl.a. i takt med udviklingen af de sociale medier. Det lokale demokrati udvikles også i samspillet med civilsamfundet og de mange frivillige kræfter. Kommunalbestyrelsen skal hele tiden udvikle sit ledelsesarbejde, så det matcher opgaverne og ambitionerne.

Derfor er det vigtigt, at der er fokus på udviklingen af det politiske ledelsesarbejde i løbet af hele valgperioden. Det sikrer samtidig den fornødne dynamik i forhold til kommunalbestyrelsens rolle som øverste organ i kommunen og dermed ansvarlig for at opnå gode resultater.

Med KLK får I bl.a.:

  • Rådgivning om udvikling af en politisk strategi for kommunen og dermed sat retning
  • Sparring om udarbejdelse af mål for strategien og dermed en handlingsplan for dens realisering
  • Øget involvering af lokale aktører og interessenter
  • Udviklet samspillet mellem kommunalbestyrelsen og den administrative topledelse
  • Fornyet samspil mellem kommunalbestyrelse og administration om den politiske betjening.
  • Direktionsarbejde - hvordan skal direktionen arbejde?
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321