Indhold

Samskabelse og den tværgående ledelse

Samspillet mellem civilsamfund, erhvervsliv og den kommunale sektor får stadig større opmærksomhed. Betydningen af at skabe løsninger for borgerne på tværs af forvaltningsenheder er i stærk udvikling. Vi kan bidrage med viden, procesarbejde og konkrete eksempler i forhold til udvikling af strategi, alliancer, lederskabet og samskabelse på tværs af faggrænser, sektorer mv.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321