Udvikling af jeres lederskab

Indhold

Udvikling af jeres lederskab

Ledelse udøves ikke alene. Ledelse samskabes i kommunen – med medarbejdere og lederkollegaer. Ledelsesopgavens kompleksitet betyder også, at ledelsesopgaven ikke kan løses af enkeltpersoner, men må løses i fællesskab.

Målrettet udvikling af den fælles ledelse i lederteamet og i kommunens ledelse kræver en strategisk indsats.

KLK tilbyder bl.a.:

  • Inspiration til ledelsesteam og lederfora – fx oplæg eller temadage om velfærdsledelse, social kapital, visionsarbejde, kommunikation, styring, strategi eller andre relevante temaer
  • Praktisk støtte til arbejde med lederudviklingsstrategier, ledelsesgrundlag mv.
  • Udvikling af ledelse og organisation gennem arbejde med MBTI, situationsbestemt ledelse, social kapital, innovation mv.
  • Kompetenceudvikling i lederfora eller i organisationen, fx udvikling af ledelse i forhold til styring/ innovation/kommunikation/strategi.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321