Indhold

Økonomi og Styring

KL’s Konsulentvirksomhed leverer en lang række ydelser inden for styringen af kommunens økonomi. KLK yder bistand og rådgivning på det øverste strategiske niveau, men også på sektorniveau.

Med KLK kan I få styrket den økonomiske styring af kommunen. Vi kan hjælpe med at designe den overordnede model og praksis med styring af økonomi og mål i jeres kommune. Vi hjælper også, når I gennem benchmarking vil identificere mulige områder for effektiviseringer eller skal have en bedre styring af økonomien på et sektorområde og mere ud af de sparsomme ressourcer.

I venstremenuen finder du KLK's ydelser på området.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321