Indhold

Budgetlægning - hvad kan KLK tilbyde?

Her kan du læse yderligere om KLK's ydelser inden for 'Budgetlægning'

1. Den samlede budgetproces (årets gang)

KLK kan bistå med en proces, der sikrer, at den politiske beslutningsproces med budgetseminarer, udarbejdelse af budgetrammer, effektiviserings- og prioriteringsmuligheder, høringsprocesser mv. er tilrettelagt hensigtsmæssigt og koordineret med udarbejdelse af politiske mål, kontrakter, sektorplanlægning og effektiviseringstiltag.

2. Eftersyn af basisbudgettet og budgetmodeller

Basisbudgettet er udgangspunkt for budgetlægningen og ofte inklusiv politiske korrektioner som følge af demografi, lov- og cirkulæreprogram mv. Endvidere har mange kommuner modeller, der mere eller mindre automatisk tilpasser budgettet på specifikke områder i forhold til udviklingen i befolkningen. Det gælder fx dagtilbud og skole og på ældreområdet.

I de fleste kommuner fastlægges op til 95 pct. af budgettet i denne fase. Processen bør derfor være velfungerende.

Med KLK får I et basisbudget, der er tilpasset de lokale forhold, og som dels sikrer den politiske styring af budgettet, og dels at mere eller mindre automatiske budgetmodeller fastlåser handlerummet i kommunens økonomi fremover.

3. Planlægning og gennemførelse af budgetseminarer

Det politiske budgetseminar har ofte afgørende betydning for resultatet af det vedtagne budget og for samarbejdet i byrådet efter budgetvedtagelse.

KLK har stor erfaring med at bistå kommuner med at tilrettelægge det politiske budgetseminar, så det bliver tydeligt for byrådet, hvilke handlemuligheder der er i forbindelse med budgettet. KLK hjælper i den forbindelse med tilrettelæggelse af processen før, under og efter budgetseminaret, hvilket er afgørende for at få budgettet politisk i hus.

Med KLK får I derfor et politisk budgetseminar, hvor de lokale muligheder og udfordringer står i centrum sammen med dannelsen af et holdbart budget for det kommende år.

4. Gennemførelse af bagvedliggende analyser

Bag et godt budget gemmer sig ofte omfattende analyser af behov, muligheder og effektiviseringspotentialer. KLK har bistået et stort antal kommuner med økonomiske analyser af alle dele og områder af den kommunale praksis. Det gælder lige fra overordnede analyser af sammenhænge, muligheder og udfordringer i økonomien for hele kommunen til analyser på sektorniveau og af enkelte institutioner.

KLK har også gennemført analyser af de modeller, der anvendes til dannelse og fremskrivning af budgettet, og som har stor betydning for det politiske råderum og behovet for effektiviseringer.

Endvidere har KLK lavet omfattende analyser af effektiviseringsmuligheder i hele kommunen eller på sektorområder samt bistået med implementering af fx de ændringer af arbejdsgange, der er en forudsætning for at effektiviseringsgevinsterne kan realiseres.

Med KLK får bl.a.:

  • Et katalog over konkrete effektiviseringsmuligheder for hele kommunen eller på sektorområder
  • Et solidt grundlag for dannelsen af budgettet på sektorområdet, som baserer sig på borgernes behov, kommunens økonomiske muligheder og den nyeste viden om de faglige metoder.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321