Indhold

Kvalitet

Alle kommuner har et stærkt fokus på at levere bedst mulig kvalitet i ydelserne inden for den økonomiske ramme. Det kræver, at hele den kommunale virksomhed arbejder målrettet for at prioritere ressourcerne rigtigt - i overensstemmelse med de politiske målsætninger og med en dokumenteret kvalitet.

Der findes en lang række værktøjer til udvikling og dokumentation af kvaliteten i kommunens ydelser til borgerne. Her kan fx nævnes KIK – Den Kommunale Kvalitetsmodel, som er en kvalitetsmodel, der kan anvendes på hele kommunen eller på delområder, og som kan understøtte kommunens styringsmodel. Der er også udviklet sektorspecifikke kvalitetsmodeller, som har et stærkt fokus på den faglige kvalitet på et specifikt fagområde. Det gælder fx sundhedsområdet, socialområdet og på miljøområdet.

KLK har stået i spidsen for udviklingen af KIK – Den Kommunale Kvalitetsmodel, som anvendes til at udvikle og dokumentere kvaliteten i en kommune. Modellen kan både anvendes på kommuneniveau, på sektorområde og på den enkelte institution.

KLK har også hjulpet kommuner med at udvikle og implementere kvalitetsstandarder på de store serviceområder som ældreområdet og socialområdet. Kvalitetsstandarder fortæller dels borgerne om kommunens konkrete serviceniveau på det givne område, og dels anvendes de til at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og serviceniveau. Endeligt hjælper det kommunens ansatte i prioriteringen af indsatserne i det daglige arbejde at udarbejde og have politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Med KLK får I bl.a.:

  • Udvikling af en sammenhængende kvalitetsmodel for hele kommunen, som hænger sammen med jeres styringsmodel
  • Konkrete kvalitetsstandarder på fx ældre- / sundhedsområdet eller socialområdet, som danner grundlag for den hjælp, borgerne kan få
  • Mere generelle beskrivelser af den kvalitet, politikerne ønsker, men formuleret, så de umiddelbart kan omsættes i en faglig praksis.
  • Forbedrede kvalitetsstandarder på de store serviceområder.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321