Benchmarking af fagområder

Indhold

Benchmarking af fagområder

Sammenligning med andre kommuner kan være en vigtig vej til viden, som kan gøre organisationen meget klogere på udviklingsmuligheder og effektiviseringspotentialer. Såvel nøgletalsbenchmarking som proces- og metodebenchmarking er værdifulde værktøjer til at få denne vigtige viden.

Nøgletalsbenchmarking er godt til at identificere forskelle mellem kommuner. Nøgletalsbenchmarking tager udgangspunkt i centrale økonomiske, faglige og kvalitetsmæssige nøgletal på et fagområde og sammenligner kommunen med sammenlignelige kommuner samt eventuelt regions- og landsgennemsnit.

Nøgletalsbenchmarking kan gennemføres på baggrund af offentlige tilgængelige nøgletal som en overordnet screening af et område.

Nøgletalsbenchmarking kan også laves som en mere dybdegående analyse, hvor der i sammenligningen med udlagte kommuner tages højde for lokale forskelle i organisering og konteringspraksis mv.

Proces- og metodebenchmarking kan forklare, hvorfor forskelle eksisterer. Det gøres ved at stille skarpt på de forskelle der er i processer, arbejdsgang og metoder. Der er her mulighed for at blive klogere på, hvordan man kan blive mere effektiv ved at lære af andre.

KLK tilbyder:

  • Nøgletalsbenchmarking som overordnet screening
  • Dybdegående nøgletalsbenchmarking med udvalgte kommuner
  • Proces- og metodebenchmarking
  • Facilitering af faste eller engangs-benchmarkingsamarbejder mellem kommuner.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321