Indhold

Benchmarking af fagområder

Sammenligning med andre kommuner kan være en vigtig vej til viden, som kan gøre organisationen meget klogere på udviklingsmuligheder og effektiviseringspotentialer. Såvel nøgletalsbenchmarking som proces- og metodebenchmarking er værdifulde værktøjer til at få denne vigtige viden.

Nøgletalsbenchmarking er godt til at identificere forskelle mellem kommuner. Nøgletalsbenchmarking tager udgangspunkt i centrale økonomiske, faglige og kvalitetsmæssige nøgletal på et fagområde og sammenligner kommunen med sammenlignelige kommuner samt eventuelt regions- og landsgennemsnit.

Nøgletalsbenchmarking kan gennemføres på baggrund af offentlige tilgængelige nøgletal som en overordnet screening af et område.

Nøgletalsbenchmarking kan også laves som en mere dybdegående analyse, hvor der i sammenligningen med udlagte kommuner tages højde for lokale forskelle i organisering og konteringspraksis mv.

Proces- og metodebenchmarking kan forklare, hvorfor forskelle eksisterer. Det gøres ved at stille skarpt på de forskelle der er i processer, arbejdsgang og metoder. Der er her mulighed for at blive klogere på, hvordan man kan blive mere effektiv ved at lære af andre.

KLK tilbyder:

  • Nøgletalsbenchmarking som overordnet screening
  • Dybdegående nøgletalsbenchmarking med udvalgte kommuner
  • Proces- og metodebenchmarking
  • Facilitering af faste eller engangs-benchmarkingsamarbejder mellem kommuner.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321