Indhold

Effektivisering af administrationen

Administrative effektiviseringer er i høj kurs i kommunerne. Der er fokus på udviklingen i det administrative ressourceforbrug og politiske krav om økonomisk råderum gennem en mindre og mere effektiv administration.

 

Mange kommuner er i fuld gang med at implementere centrale indkøbsaftaler, bedre arbejdsgange, digitalisering og administrative strukturændringer. Det begynder at give effekt på bundlinjen. Men der er stadig forskel på kommunernes administrative forbrug, og dermed er der fortsat gevinster at hente for kommunerne.  

KLK tilbyder:

  • Identifikation af økonomiske potentialer på det administrative område
  • Analyser af administrative delområder som fx af indkøb samt løn, bogholderi og regnskab
  • Optimering af administrative arbejdsgange
  • Processtyring af større effektiviseringsprojekter
  • Temadage og inspirationsoplæg
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321