Indhold

Effektivisering på fagområder

Det er nødvendigt, at alle kommunale fagområder har fokus på sammenhængen mellem kvalitet og ressourcer. Når der kan opnås en højere kvalitet for hver krone, skabes der værdi for kommunens borgere. Omkostningsbevidsthed er en af vejene til effektivisering, men ikke den eneste! Effektivisering og faglig stolthed skal understøtte hinanden – og det kræver et nuanceret blik på effektivisering, hvor både kvalitet og kroner er i fokus.

 

Når der skal effektiviseres på et fagområde, er det vigtigt at tage udgangspunkt i såvel faglige som lokale forhold. Derfor er faglig viden og involverende processer to vigtige redskaber, når KLK laver effektiviseringsanalyser. Derudover er følgende spørgsmål ofte i spil i forbindelse med effektiviseringsprocesser: Understøtter organisering effektiviteten? Kan budgetlægning og økonomistyring bidrage til at skabe større effektivitet? Kan der findes yderligere synergieffekter? Er der snitflader, som kan smidiggøres? Er det muligt at se på eksisterende arbejdsgange på nye måder og derved øge effektiviteten? Kan forbedringskulturen på området styrkes? Kan arbejdsglæde og effektivitet understøtte hinanden mere, end de gør i dag?

KLK giver altid klare og konkrete anbefalinger til, hvordan det er muligt at effektivisere på området.

KLK har som udgangspunkt, at effektiviseringsprocesser og -analyser gennemføres i et tæt samspil med ledere og medarbejdere på området. Herved opnås ejerskab og forankring af analysen, som er med til at sikre efterfølgende succesfuld implementering af effektiviseringsforslag.

KLK tilbyder:

  • Analyser af effektiviseringspotentialer i forvaltninger, centre og fagområder
  • Analyser af effektiviseringspotentialer i institutioner og virksomheder
  • Facilitering af effektiviseringsprocesser i forvaltninger, centre og fagområder
  • Facilitering af effektiviseringsprocesser i institutioner og virksomheder
  • Understøttelse af implementering af effektiviseringer
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321