Indhold

Inspiration - Effektiv drift af botilbud

Det er afgørende for kvaliteten og de samlede udgifter til det specialiserede socialområde, at de sociale botilbud til såvel børn som voksne drives effektivt.

Erfaringerne fra analysen af 40 botilbud i ti kommuner indikerer, at der er potentiale for at effektivisere driften af sociale tilbud. Potentialet varierer fra tilbud til tilbud og fra kommune til kommune.

Mange kommuner og tilbudsledere arbejder aktivt med at effektivisere driften og har allerede realiseret betydelige gevinster. Der vil for de fleste kommuner og botilbud være endnu uafprøvede veje til at reducere omkostningerne og i mange tilfælde samtidig forbedre kvaliteten.

De gode eksempler

I regi af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet har KLK indsamlet eksempler på, hvordan de enkelte kommuner og botilbud har arbejdet – og fortsat arbejder - med at skabe en mere effektiv drift af tilbuddene. Dette har ført til et katalog med 35 gode eksempler på, hvordan der konkret kan arbejdes med at forbedre kvaliteten og effektiviteten.

Inspirationskataloget bygger på besøg hos 40 tilbud fordelt på tilbud til børn, unge og voksne med handicap eller psykiske problemer. Formålet med inspirationskataloget er at udbrede de gode erfaringer med effektivisering af driften til alle kommuner og det samlede botilbudsområde.

Analysen og de eksempler, der er kommet fra kommuner og botilbud, viser særligt tre tilgange til at opnå en mere effektiv drift.

  • Målrettet arbejde med dokumentation og arbejdets tilrettelæggelse
  • Målrettet arbejde med fælles funktioner på tværs af tilbud
  • Målrettet arbejde med ressourcestyring på tværs af tilbud

Vi opfordrer alle, der beskæftiger sig med drift af sociale botilbud til at overveje, om der er veje til at skabe en mere effektiv drift af de sociale botilbud, som med fordel kan udbores nærmere

KLK kan hjælpe med:

  • At identificere, hvor kommunen har et effektiviseringspotentiale ved bl.a. at bruge KLK's benchmarkingmodel
  • Workshops
  • Workshop om realisering af besparelsen, hvor vi inddrager de 35 veje til en mere effektiv drift
  • Bistand til analyse af mulig besparelse i kommunen og veje til at realisere besparelsen
  • Konsulentbistand til realisering af besparelsen
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321