Indhold

KLK - KL's innovationspris 2013

Innovation er blevet et fast punkt på den kommunale dagsorden – de aktuelle samfundsmæssige udfordringer kræver, at de kommunale organisationer tænker nyt og finder anderledes veje at gå. Og det er ikke et vilkår, som forsvinder lige foreløbigt. Der er blevet gjort et stort arbejde med at innovere den kommunale opgaveløsning i de senere år, men der er behov for at fortsætte.

Derfor satte KL i samarbejde med Komdir for sjette år i træk spot på den kommunale innovation ved at uddele KL’s Innovationspris 2013.

Vejle vandt

Vejle Kommune løb med Innovationsprisen 2013 for projektet Design af relationer, som innovativt har arbejdet med at skabe flere relationer for nogle af de sværest handicappede borgere på det specialiserede handicapområde i Danmark.

Det handler om at skabe relationer til andre mennesker uden for institutionen og til omverdenen i det hele taget for nogle af de sværest handicappede borgere. Projektet er et samarbejde mellem Vejle Kommune og Kolding Designskole og blev skudt i gang i marts 2012 og er nu blevet en del af arbejdet på institutionen Skansebakken.

Ifølge KL’s cheføkonom Jan Olsen, som er medlem af dommerpanelet, er der flere grunde til, at prisen gik til Vejle Kommune.

”Projektet er systematisk gennemtænkt, planlagt, organiseret, gennemført og evalueret. Det er gennemført i et utraditionelt og innovativt samarbejde med Kolding Designskole, og de er lykkes med at se nye muligheder for borgerne på Skansebakken og med nye måder at skabe og være i relationer på for borgerne. Projektet har dermed skabt værdi for borgerne, men også for medarbejderne,” fortæller Jan Olsen.

”Det er værd at bemærke, at projektet har ført til samarbejde med mange forskellige borgere i lokalsamfundet. Man fundet nogle løsninger, som sætter flere ressourcer i spil på en kreativ måde, og derved fundet svar på nogle af økonomiske udfordringer."

Gode finalister

Det var ikke let sag for dommerne at afgøre, hvem af de tre finalisterne, der skulle kåres som vinderen. Det var nemlig tre meget stærke og meget forskelligartede projekter, som blev præsenteret i forbindelse med Innovationsdagen.

Helsingør Kommune har arbejdet innovativt med at inkludere udsatte børn i daginstitution og skole og at sikre en tidlig forebyggende indsats. Finaleprojektet Familiedialog handler om at sætte familierne til udsatte børn i spil som ressource i arbejdet med at sikre børnenes trivsel og om at sikre et tættere samarbejde mellem daginstitutioner, skoler, psykologer, behandlere og rådgivere i kommunen.

Familiedialog er en metode, som rummer en digital løsning og en ny samarbejdsform både internt i kommunen og med familierne. Den digitale løsning understøtter samarbejdet og skaber en højere grad af fælles sprog blandt de mange aktører og en mere systematisk og konkret kommunikation om børnenes udvikling.

Projektet er ambitiøst og har potentiale til at blive brugt i landets øvrige kommuner. Helsingør Kommune har udviklet en metode, som bidrager til, at de indsatser, der bliver iværksat sammen med familierne, bliver mere målrettede og sammenhængende, så ressourcerne bliver brugt bedst muligt. Samtidig bidrager løsningen til, at man som borger oplever større inddragelse og en mere sammenhæng i dialog med kommunens forskellige fagfolk.

I Helsingør Kommune har man gennem projektet opnået det væsentlige resultat, at de er lykkes med den forebyggende indsats. En af de institutioner, som har arbejdet med Familiedialog, er for eksempel gået fra fem årlige underretninger til nul, fordi institutionen er blevet i stand til at sætte ind tidligt med meget konkrete indsatser sammen med forældrene.

Aarhus Kommune var i finalen med projektet ”Flipped Classroom” fra Elev Skole. Støttet af lokale midler er skolen i gang med at udvikle og anvende en ny læringssform, hvor den klassiske model for skolegang bliver vendt på hovedet. Det, der normalt foregår i klassen, bliver til hjemmearbejde, og det, der normalt er lektier, laves i klassen. Elevernes hjemmearbejde består i at se et lærerproduceret videooplæg. Videooplægget formidler det indhold, som læreren typisk bruger undervisningen på at gennemgå med eleverne.

Metoden med at vende den traditionelle undervisning på hovedet skaber et større fokus på eleverne, og det gør, at læreren i højere grad kan fungere som vejleder og får frigjort tid til den enkelte elev. Samtidig får læreren med videooplæggene flere muligheder for at formidle stoffet, og eleverne får mulighed for at se oplægget sammen med forældrene, pause og spole tilbage og se videoen så mange gange, de vil.

”Flipped Classroom” vender fokus fra undervisning af eleverne til elevernes læring. Metoden foregriber nogle af de centrale elementer i folkeskolereformen, og der er stort potentiale for at udbrede metoden. 

Læs mere om alle kandidaterne til KL’s Innovationspris i kataloget til højre.

Dommerpanelet

Igen i år bestod dommerpanelet af:

  • Kommunaldirektør Rikke Vestergaard, Kolding Kommune
  • Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune
  • Cheføkonom Jan Olsen, KL
  • Innovationschef Christian Bason, MindLab

For mere information om Innovationsprisen, kontakt konsulent Astrid Christine Jensen-Kanstrup, KLK, tlf. 3370 3522, e-mail: acj@kl.dk.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321