Indhold

Strategisk rådgivning om gennemførsel eller revitalisering af større Lean-forløb

Intet er så væsentligt for en Lean-implementering som en samlet plan og ikke mindst den øverste ledelses engagement og vilje. Det betyder at direktionen skal på banen! Både hvis kommunen starter med Lean eller skal revitalisere Lean tilbyder KLK at lede kommunen gennem en række centrale valg.

 

Skal Lean-processen sikres de bedste overordnede rammer, kræver det en indledende strategisk drøftelse af en række centrale emner. Det handler bl.a. om at fastlægge kommunens ambitioner på området. Hvor omfattende skal projektet være – nu og på sigt? Hvilke ressourcer vil man sætte ind? Hvad forventer man at få ud af det?

KLK tilbyder

KLK tilbyder også at hjælpe kommunen med drøftelserne om, hvordan projektet organiseres. Konkret arbejder vi med, hvem der vælger projekter ud, hvem der skal gennemføre dem, hvem der refereres til undervejs, og hvordan man vil følge op? Kommunen skal også have konkretiseret rammer og forventninger for de forløb, der vælges ud. Nogen steder kan det være en fordel af være meget præcis i forventningerne til de enkelte projekters resultater.

Tilbage

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321