Indhold

Rekruttering og onboarding

Rekruttering af en direktør eller kommunaldirektør er formentlig den vigtigste beslutning, I som kommune træffer. Hvem I vælger til at stå i spidsen for den administrative ledelse, vil i mange år frem sætte et tydeligt præg på jeres kommune – hvem I er, hvad I står for, og hvad I er kendt for.

I KLK har vi udviklet en ny måde at rekruttere på, der afspejler krav og forventninger til en moderne, kommunal topledelse. Vi har kombineret mange års erfaring med at rekruttere kommunale topledere med den nyeste forskning om rekruttering og offentlig topledelse og vores ekspertviden om kommunal politik.

Med KLK som rekrutteringspartner får I

Indsigt i det kommunale maskinrum - Vi benytter kun rekrutteringskonsulenter, der har erfaring fra chefstillinger i kommunerne, og som derfor kender det politiske og administrative maskinrum, der skal rekrutteres ledere til

Et moderne syn på ledelseskompetencer - Vi har udviklet en rekrutteringsproces, der kombinerer et fortsat fokus på universelle toplederdiscipliner såsom fokus på effektivitet (”mere for mindre”) og lovmedholdenhed (”styr på butikken”) med et nyt syn på moderne topledelse, fx evnen til at få kommunen til at spille sammen med omverdenen og være modstandsdygtig, når kriser opstår, eller rammevilkårene ændrer sig

Et 360 graders blik på kommunens topledelse - Vi tror på, at topledelse er en teamøvelse. Sammenholdt med jeres ønsker og behov giver det mulighed for at lede efter kandidater, der styrker jer dér, hvor I har mest brug for det.

Et stort og kvalificeret ansøgerfelt - Vi har adgang til et af landets største netværk blandt kommunale chefer og topchefer. Det har vi, fordi vi hvert år løser omkring 100 større konsulentopgaver for landets kommuner, og fordi vi er en del af KL’s organisation. Det giver os en unik viden om – og adgang til - kandidater, der kan være relevante for jeres kommune, som vi gerne stiller til rådighed for jer i searchfasen

Målrettet brug af test: Nogle vil have intelligenstests, andre vil ikke. Nogle vil have personprofiler, andre synes, det er spild af tid. Vi møder jer med en faglig holdning til, hvad der vil være bedst for jer – baseret på den stilling, I skal have besat, og den kommune, I er. Samtidig lytter vi til jeres ønsker og vurderinger – snarere end at holde fast i én måde at gøre tingene på.

KLK har det seneste år bl.a. hjulpet med rekrutteringer i Ringsted, Aabenraa, Odsherred, Greve, Allerød, Slagelse, Thisted, Køge, Langeland, Dragør, Odense og Randers Kommuner.

Ledige stillinger i kommunerne

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321