Myndighed med momentum på området for udsatte børn og unge

Indhold

Myndighed med momentum på området for udsatte børn og unge

KL har på konsulentbasis hjulpet et stort antal kommuner med at øge kvaliteten i myndighedsudøvelsen for udsatte børn og unge.

På baggrund af erfaringerne her fra, har KL udarbejdet en pjece, hvor disse erfaringer bringes i spil med fokus på, hvordan målrettet organisering, ledelse og arbejdstilrettelæggelse kan styrke myndighedsudøvelsen i praksis. Hensigten med pjecen er dels at styrke kommunernes sagsbehandling, dels at give konkrete redskaber til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på netop det område. Indholdet i pjecen er derfor praksisnært, da vi ønsker at understøtte en faglig debat i kommunerne for at skærpe og udvikle den aktuelle myndighedspraksis. Altså understøtte den brede udvikling, der allerede er godt i gang i kommunerne.

Pjecen fokuserer på tre temaer, som er udvalgt på baggrund af erfaringer fra 20 konkrete kommuneprojekter. Disse tre temaer er afgørende for kvaliteten i sagsbehandlingen og drejer sig om:

  • Vedholdende faglig ledelse – er vi som ledelse tæt nok på den faglige praksis?
  • Momentum i sagsbehandlingen – har vi den nødvendige fremdrift i vores sagsforløb?
  • Specialisering med omtanke – har vi ramt balancen mellem kontinuitet og kravene til specialiseret viden?

I pjecen er der som afslutning på hvert tema en række læringsspørgsmål, som kommunerne kan bruge til at gøre status over, hvor de står i arbejdet med kvalitetsudvikling.

Pjecen ligger i forlængelse af KL’s børnepolitiske udspil ”De udsatte børn – fremtiden er deres” fra 2015. I dette udspil blev der formuleret mål og retning for kommunernes indsats.

Du kan finde pjecen i linket til højre på denne side.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321