Indhold

Myndighed med momentum på området for udsatte børn og unge

KL har på konsulentbasis hjulpet et stort antal kommuner med at øge kvaliteten i myndighedsudøvelsen for udsatte børn og unge.

På baggrund af erfaringerne her fra, har KL udarbejdet en pjece, hvor disse erfaringer bringes i spil med fokus på, hvordan målrettet organisering, ledelse og arbejdstilrettelæggelse kan styrke myndighedsudøvelsen i praksis. Hensigten med pjecen er dels at styrke kommunernes sagsbehandling, dels at give konkrete redskaber til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på netop det område. Indholdet i pjecen er derfor praksisnært, da vi ønsker at understøtte en faglig debat i kommunerne for at skærpe og udvikle den aktuelle myndighedspraksis. Altså understøtte den brede udvikling, der allerede er godt i gang i kommunerne.

Pjecen fokuserer på tre temaer, som er udvalgt på baggrund af erfaringer fra 20 konkrete kommuneprojekter. Disse tre temaer er afgørende for kvaliteten i sagsbehandlingen og drejer sig om:

  • Vedholdende faglig ledelse – er vi som ledelse tæt nok på den faglige praksis?
  • Momentum i sagsbehandlingen – har vi den nødvendige fremdrift i vores sagsforløb?
  • Specialisering med omtanke – har vi ramt balancen mellem kontinuitet og kravene til specialiseret viden?

I pjecen er der som afslutning på hvert tema en række læringsspørgsmål, som kommunerne kan bruge til at gøre status over, hvor de står i arbejdet med kvalitetsudvikling.

Pjecen ligger i forlængelse af KL’s børnepolitiske udspil ”De udsatte børn – fremtiden er deres” fra 2015. I dette udspil blev der formuleret mål og retning for kommunernes indsats.

Du kan finde pjecen i linket til højre på denne side.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321