Indhold

Colourbox

Sundhed

Sundhedsområdet står med god grund højt på den politiske dagsorden i kommunerne. Hovedudfordringen er at skabe sammenhæng mellem sundheds- og socialområdet samt følge økonomien på området.

De nye udfordringer på sundhedsområdet stiller bl.a. krav til sundhedspolitiken, organiseringen af indsatsen, medarbejdernes kompetencer og ikke mindst økonomistyringen. Udfordringen er at skabe en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale enheder til gavn for den enkelte borger.

Det kommunale sundhedsvæsen kan i stigende omfang sidestilles med sundhedstilbud fra bl.a. sygehuse og almen praksis. Det vil sige, at der både opleves et generelt efterspørgselspres og en konkret substituering mellem kommunale og regionale sundhedstilbud. Kommunerne skal også arbejde med kvalitetssikring, dokumentation, utilsigtede hændelser m.m. på sundhedsområdet. Dette er ikke bare en organisatorisk udfordring, men også en kulturel og forståelsesmæssig udfordring.

Et udpræget kendetegn ved det kommunale sundhedsvæsen er samarbejdsflader til andre områder – både internt i den enkelte kommune og i forhold til andre kommuner og regionen. Det betyder særlige og væsentlige udfordringer for både den faglige ledelse og styringen af sundhedsopgaverne.

KL’s konsulentvirksomhed har både skræddersyede produkter til analyser på sundhedsområdet og formulerer samtidig konkrete projekter i samarbejde med den enkelte kommune.

KLK tilbyder: 

  • Analyse og efterfølgende handleplaner vedr. sundhedsprofiler
  • Ydelser i forhold til formulering og indførelse af en sundhedspolitik
  • Ydelser på (genop)træningsområdet
  • Analyse af hjemmesygeplejen vedr. faglig praksis, organisering og ledelse.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321