Indhold

Benchmarking af administrationen

Kommunalreformen har skabt forventning om en mindre og mere effektiv administration i kommunerne, og den økonomiske krise har lagt yderligere pres på at flytte udgifter fra administration til velfærd. Benchmarking af administrationen kan være et godt grundlag for en vurdering af, om administrationen i jeres kommune har det rigtige omfang.


Den kommunale administration er imidlertid ikke en klar og entydig størrelse, og betydelige forskelle i organisering og konteringspraksis gør det vanskeligt at tegne et retvisende billede af kommunernes administrative ressourceforbrug. Men selvom det er vanskeligt, er der ingen vej uden om. Dokumentation, sammenligning og inspiration med afsæt i bedste praksis er udgangspunktet for læring, udvikling og administrative effektiviseringer.

KLK tilbyder:

  • Et solidt dokumentations- og sammenligningsgrundlag på det administrative område
  • Forløb, som skaber grundlag for læring og udvikling i den enkelte kommune og på tværs af grupper af kommuner
  • Identifikation af potentialer og konkrete indsats- og forbedringsområder i kommunens administrative organisation.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321