Indhold

15.06.17 15:30

Forløs potentialet og få en mere effektiv drift af botilbud

Forløs potentialet og få en mere effektiv drift af botilbud
Ifølge en ny analyse af 40 botilbud er der potentiale for at effektivisere driften af sociale tilbud. Læs her, hvordan KLK kan hjælpe jer med at få en mere effektiv drift af botilbuddene, og bliv inspireret af andre, der har forbedret kvaliteten og effektiviteten på området.

Det er afgørende for kvaliteten og de samlede udgifter til det specialiserede socialområde, at de sociale botilbud til såvel børn som voksne drives effektivt. En analyse af 40 botilbud i regi af regeringen og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) indikerer, at der er potentiale for at effektivisere driften af sociale tilbud, selv om potentialet varierer fra tilbud til tilbud og fra kommune til kommune.

I KLK kan vi understøtte både det enkelte botilbud og jeres kommune som helhed i arbejdet med at identificere, hvordan driften kan forbedres. Og vi kan også hjælpe med at omsætte forslagene til konkrete handlinger. Det gør vi bl.a. gennem:

  • Benchmark af de enkelte botilbuds tidsforbrug, arbejdstilrettelæggelse og omkostninger med hensyn på at identificere, hvor der er forbedringsområder
  • 35 konkrete tiltag som kan forbedre kvaliteten af indsatsen, arbejdstilrettelæggelsen og nedbringe omkostningerne
  • Workshop for at identificere hvilke fælles tiltag der kan 1) reducere de administrative omkostninger, 2) reducere tidsforbruget på dokumentation og 3) udnytte de samlede personaleressourcer og kompetencer bedre på tværs af tilbud
  • Bistand til at implementere forbedringerne i tæt samarbejde med kommunen og botilbuddet.

I forbindelse med MEP er der blevet lavet et inspirationskatalog, hvor du kan se 35 gode eksempler på, hvordan de enkelte kommuner og botilbud har arbejdet – og fortsat arbejder - med at skabe en mere effektiv drift af tilbuddene.

Læs mere om MEP her.

Kontakt chefkonsulent Christian Braad, chsb@kl.dk, tlf. 3370 3142, for yderligere oplysninger.

Informationsmøde

I forlængelse af MEP er KL nu vært for en række informationsmøder, hvor du kan blive klogere på programmets resultater og få inspiration i forhold til effektiv drift af botilbud. Læs mere og tilmeld dig via nedenstående link.


KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321